Citation link:
 • Село Дриново, ок. Поповска в окр. Шуменски в езиково и етнографско отношение
  • Заглавна страница
  • Речник на характерната лексика
   • стр. 249
   • стр. 250
   • стр. 251
   • стр. 252
   • стр. 253
   • стр. 254
   • стр. 255
   • стр. 256
   • стр. 257
   • стр. 258
   • стр. 259
   • стр. 260
   • стр. 261