Citation link:
  • Верзиуловото коло и навите : Принос към българския фолклор /От Д. Матов.
    • Издателска корица
    • Начална страница с подпис : "Д-р В. Михайлов"