Current View
Citation link:
Title:
Годишник на Софийския университет. Биолого-геолого-географски факултет. Книга 1 - Биология (Зоология) : Т. 54-55.; Annuaire de l'Universite de Sofia. Faculte de biologie, geologie et geographie. Livre 1 - Biologie (Zoologie)
 
Creator:
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
 
Date:
1962
 
Description:
Електронно копие София Универсистеска библиотека "Св. Климент Охридски" 2015
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
245:
Годишник на Софийския университет. Биолого-геолого-географски факултет. Книга 1 - Биология (Зоология) :| Т. 54-55.
 
246:
Annuaire de l'Universite de Sofia. Faculte de biologie, geologie et geographie. Livre 1 - Biologie (Zoologie)
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 26 MB)
 
260:
1962
 
300:
301 с.
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Универсистеска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2015
 
710:
Софийски университет "Св. Климент Охридски"