Citation link:
  • Няколко бележки върху климата на гр. Бургас / Жеко Радев.