Current View
Citation link:
Title:
Евристичният подход при решаването на физични задачи в училищния курс по физика : автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор" област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... (Методика на обучението по физика)
 
Creator:
Ангелов, Калин Ангелов; Гайдарова, Мая Цанкова научен ръководител
 
Date:
2023 [issued] 2023.
 
Description:
Корично описание; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2024
 
Subject:
Физика методика на преподаването; Евристика (педагогика)
 
*** *** ***
 
001:
001217873
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
100:
Ангелов, Калин Ангелов
 
245:
Евристичният подход при решаването на физични задачи в училищния курс по физика :| автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор" област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... (Методика на обучението по физика)
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 816.3 KB)
 
260:
София,| 2023.
 
300:
40 с. :| с илюстрации, таблици ;| 30 см.
 
500:
Корично описание
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2024
 
650:
Физика| методика на преподаването| Евристика (педагогика)
 
700:
Гайдарова, Мая Цанкова| научен ръководител