Current View
Citation link:
Title:
Интелигентен агент за диалог на естествен език с отчитане на контекста : Автореферат / От Момчил Емилов Хардалов ; [Науч.] ръководител Иван Койчев ; Консултант Преслав Наков.; Intelligent context-aware natural language dialogue agent Momchil Emilov Hardalov
 
Creator:
Хардалов, Момчил Емилов; Hardalov, Momcil Emilov; Койчев, Иван Колев науч. ръководител; Наков, Преслав Иванов консултант
 
Date:
2022 [issued] 2022.
 
Description:
Автореферат за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" в проф. направление 4.6 "Информатика и компютърни науки", докторска програма "Софтуерни технологии" - Откриване на знания СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по математика и информатика 2022; Библиогр. с. 43-49; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2023
 
Subject:
Компютърна лингвистика; Интернет приложение; Комуникация; Предаване на данни
 
*** *** ***
 
001:
001205897
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Хардалов, Момчил Емилов
 
245:
Интелигентен агент за диалог на естествен език с отчитане на контекста :| Автореферат /| От Момчил Емилов Хардалов ; [Науч.] ръководител Иван Койчев ; Консултант Преслав Наков.
 
246:
Intelligent context-aware natural language dialogue agent| Momchil Emilov Hardalov
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.703 MB)
 
260:
София,| 2022.
 
300:
49 с. :| с цв. ил. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат| за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" в проф. направление 4.6 "Информатика и компютърни науки", докторска програма "Софтуерни технологии" - Откриване на знания| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по математика и информатика| 2022
 
504:
Библиогр. с. 43-49
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2023
 
650:
Компютърна лингвистика| Интернет| приложение| Комуникация| Предаване на данни
 
700:
Hardalov, Momcil Emilov| Койчев, Иван Колев| науч. ръководител| Наков, Преслав Иванов| консултант