Current View
Citation link:
Title:
Годишник на Софийския университет. Геолого-географски факултет. Книга 2 - География : Т. 70. / Ред. Диню Канев, Михаил Мичев.; Annuaire de l'Universite de Sofia. Faculte de geologie et geographie. Livre 2 - Geographie
 
Creator:
Канев, Диню Димитров ред.; Мичев, Михаил Цолов ред.
 
Date:
1979 [issued] 1979 [за 1975/76].
 
Description:
Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
*** *** ***
 
001:
001061726
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
245:
Годишник на Софийския университет. Геолого-географски факултет. Книга 2 - География :| Т. 70. /| Ред. Диню Канев, Михаил Мичев.
 
246:
Annuaire de l'Universite de Sofia. Faculte de geologie et geographie. Livre 2 - Geographie
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 15.86 MB)
 
260:
1979 [за 1975/76].
 
300:
293 с. :| с табл., фиг., к.
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
700:
Канев, Диню Димитров| ред.| Мичев, Михаил Цолов| ред.