Citation link:
  • Мъжемразка : Комедия в четири действия /Ст. Л. Костов.
    • Заглавна страница с дарствен надпис от автора