Citation link:
 • Ръководство за изучаване старобългарския език в средните училища: Граматика, образци за четение и словарче / А. Теодоров-Балан.
  • Заглавна страница
  • Прѣдговор
   • [стр. 5]
   • [стр. 6]
  • Увод
   • стр. 8
   • стр. 9
   • стр. 10
   • стр. 11
   • стр. 12
   • стр. 13
   • стр. 14
  • Граматика
   • Бѣлѣжки върху азбукето и изговора на буквитѣ
    • 1. Азбуке: звукове, букви и числа, глаголицата в кирилски прѣпис, § 21-23.
     • стр. 16
    • 2. Изговор: букви и звуковно значение, § 24-31.
     • стр. 18
     • стр. 19
    • 3. Знакове над буквитѣ и в изречението, § 32—33.
   • Дѣл I. Звукове и закони (фонетика)
    • 1. Звукове, срички и състав на думитѣ, § 34-37.
     • стр. 21
    • 2. Закони: засловни, насловни и промѣн и в тѣх, § 38-41.
    • 3. Звуковни промени.
     • стр. 24
     • стр. 25
     • стр. 26
     • стр. 27
     • стр. 28
     • стр. 29
     • стр. 30
   • Дѣл II. 1. Имена и глаголи (морфология)
    • Имена и глаголи, форми, склонение и спрежение, § 70.
   • А. СКЛОНЕНИЕ. 1. Именно склонение: а. Сѫществителни имена § 72.
    • I. склонение
     • стр. 33
     • стр. 34
     • стр. 35
     • стр. 36
    • II. склонение
     • стр. 38
    • III. склонение
     • стр. 40
    • IV. склонение
     • стр. 42
     • стр. 43
     • стр. 44
     • стр. 45
   • б. Прилагателни имена
    • стр. 47
    • стр. 48
    • стр. 49
    • стр. 50
   • в. Числителни имена
    • стр. 52
   • 2. Мѣстоименно склонение
    • стр. 54
    • стр. 55
    • стр. 56
    • стр. 57
   • 3. Сложно склонение
    • стр. 59
    • стр. 60
   • Б. СПРЕЖЕНИЕ
    • стр. 62
    • стр. 63
    • стр. 64
    • стр. 65
    • стр. 66
    • стр. 67
    • стр. 68
    • стр. 69
    • I. спрежение
     • стр. 71
     • стр. 72
     • стр. 73
     • стр. 74
     • стр. 75
     • стр. 76
     • стр. 77
    • II. спрежение
     • стр. 79
    • III. спрежение
     • стр. 81
     • стр. 82
     • стр. 83
     • стр. 84
     • стр. 85
     • стр. 86
     • стр. 87
     • стр. 88
    • IV. спрежение
     • стр. 90
     • стр. 91
     • стр. 92
    • (V.) спрежение, архаично
     • стр. 94
     • стр. 95
    • Сложни глаголни форми
   • 2. Немѣнитни части на рѣчьта
    • стр. 98
    • стр. 99
    • стр. 100
    • стр. 101
   • Дѣл III. Из образуваньето на думитѣ (етимология).
    • стр. 103
    • стр. 104
    • стр. 105
   • Дѣл IV. Из съчетаньето на думитѣ (синтаксис)
    • стр. 107
    • стр. 108
    • стр. 109
   • Образци от глаголско писмо
   • Упражнения.
    • стр. 112
    • стр. 113
    • стр. 114
    • стр. 115
    • стр. 116
    • стр. 117
    • стр. 118
  • Образци за четенье: старобългарски части и с чуждо влияние, срѣднобългарски и новобългарски
   • стр. 120
   • стр. 121
   • стр. 122
   • стр. 123
   • стр. 124
   • стр. 125
   • стр. 126
   • стр. 127
   • стр. 128
   • стр. 129
   • стр. 130
   • стр. 131
   • стр. 132
   • стр. 133
   • стр. 134
   • стр. 135
   • стр. 136
   • стр. 137
   • стр. 138
   • стр. 139
   • стр. 140
   • стр. 141
   • стр. 142
   • стр. 143
   • стр. 144
   • стр. 145
   • стр. 146
   • стр. 147
   • стр. 148
   • стр. 149
  • Словарче
   • А.; Б.
   • В.
   • Г.
   • Д.; Є.; Ж.; З.
   • И.
   • К.; Л.
   • М.; Н.
   • О.
   • П.
    • стр. 159
   • Р.
   • С.
   • Т.
   • ОУ.; Х.; Ц.
   • Ш.; Ю.; Ѩ.; Ѥ.; Ѫ-Ѭ.; Ѧ-Ѩ.
  • Погрѣшки и поправки
   • стр. 166
  • Съдържание
   • стр. 168