Citation link:
  • Под гръма на победите : Стихотворения писани през първата Балканска война /Иван Вазов ; [Предг. от авт.].
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев