Citation link:
  • Художествената литература и капитализмът /В. Фриче, приват-доцент при московския университет ; Прев. от рус. ориг. Г. Бакалов, Ст. Попова.
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев