Citation link:
 • Славенски апостоли Кирил и Методије и истина православна/ Никодим Милаш.
  • Предна корица
   • Гръб предна корица
  • Заглавна страница
  • Предговор.
   • VI
   • VII
   • VIII
   • IX
   • X
   • XI
   • XII
   • XIII
   • XIV
   • XV
   • XVI
   • XVII
   • XVIII
   • XIX
   • XX
  • Садржаj.
   • XXII
   • XXIII
   • XXIV
   • XXV
   • XXVI
   • XXVII
   • XXVIII
  • Приступ.
   • Критеријум за познавање вјерске истине
    • стр. 2
    • стр. 3
    • стр. 4
    • стр. 5
   • Посланице Которског и Задарског правосл. Епиекопа
    • стр. 7
   • Посланица Задареког римског Арцибискупа
    • стр. 9
    • стр. 10
    • стр. 11
    • стр. 12
   • Извори учења православне цркве
   • Разлике између учења правосл. цркве и римске
   • Познавање римских богослова учења прав. цркве
   • Вјерска сношљивост
    • стр. 17
   • Унија у Далмацији
    • стр. 19
    • стр. 20
   • Предмети разправљања
    • стр. 22
    • стр. 23
  • О исхођењу Духа светога.
   • Учење римско о исхођењу Духа светога
   • Учење правоелавно
  • I. Лично својство Духа светога.
   • Вјечно и временито исхођење
    • стр. 28
    • стр. 29
   • Мјеста из св. Писма, којима римљани доказују своје учење
   • Тумачење мјеста — Јован XV, 26, друга половина стиха
    • стр. 32
    • стр. 33
    • стр. 34
    • стр. 35
   • Тумаченье мјеста — Јован XV, 26, прва половина стиха
    • стр. 37
   • Тумачење мјеста — Јован XVI, 14
    • стр. 39
    • стр. 40
    • стр. 41
   • Тумачење мјеста — Јован XVI, 15
    • стр. 43
   • Разбор мјеста — Гал. IV, 6
   • Разбор мјеста — Рим. VIII, 9
   • Свједочбе из св. Предања, којима римљани доказују своје учење
   • Монотелити и иконоборци
   • Посланица папе Ормизде Јуетину
    • стр. 49
   • Несторијански символ
   • IX апатематизам Кирила александријског
   • Посланица египатских епископа Несторију
   • Мјеста отаца поврјеђена
    • стр. 54
   • Мјеста отаца у одломцима
   • Закључак о учењу св. Писма и Предања о исхођењу Духа св.
  • II. Дометак Никео-Цар. Символу.
   • Оцjена дометка
   • Символ Никео-Цариград на западним саборима до VII вјека
   • Право цркве да изјасњава учење вјере
   • Правило 7. васионскога III сабора о светињи Символа вјере
   • Тумачење римско 7. правила III вас. сабора
    • стр. 62
   • Алкуин противу Filioque
    • стр. 64
   • Толедски сабори III, IV, VI, VIII, XI о Filioque
   • Сабор Аквизтраиски 809 год.
    • стр. 67
   • Папа Лав III противу Filioque
   • Просвјед блаж. Фотија противу поврједе Символа
   • Папа Јован VIII о поврједи Символа
    • стр. 71
    • стр. 72
   • Папски легати на сабору Цариград 879 год. противу Filioque
   • Васионост Лионског и Флорентијскога сабора
   • Флорентијски сабор одобрава Filioque
   • Осуда Флорент. сабора на сабору 1443 у Јерусалиму
   • Поглед на дјеловање на Флорент. сабору
   • Практика римске цркве осуђује дометање Символу
  • О Евхарпстичном хљебу.
   • Учење римско о Евхарист. хљебу
   • Једнакост учења рим. цркве и протестант. секта
   • Кардинал Белармин о хљебу за Евхаристију
   • Свједочбе из св. Писма о кваеноме хљебу
    • стр. 83
    • стр. 84
   • Значај рјечи άρτος у Мат, XXVI, 26. Марк. XIV, 22. Лук. ХХII, 19
    • стр. 86
   • Свети оци о άρτος
   • Апостоли су сзршавали Евхаристију на квасноме хљебу
    • стр. 89
    • стр. 90
   • Свједочбе рим. папа о квасноме хљебу за Евхаристију
   • Свједочбе отаца о квасноме хљебу
   • Свједочбе свију писаца, да је до XI вјека употребљавао се само квасни хљеб при Евхаристији и у рим. цркви
   • Уведење азима за Евхаристпју на Западу
   • Кардинал Хумберт о „Фтарима“, и његова интолеранција
   • Пaпa предаје анатеми правосл. цркву због кваснога хљеба
   • Инокентије III и његова толерантна одредба
   • Лажност свједочбе Platina-ове о азнмима
   • Оцјена вјерских новштина
  • О Чистилишту.
   • Учење римско о стању душа посље смрти
   • Учење православно
    • стр. 102
    • стр. 103
   • Св. Писмо о загробном животу
   • Св. оци и учитељи цркве о загробноме животу
    • стр. 106
   • Смисао молитава правосл. цркве за мртве
    • стр. 108
    • стр. 109
   • Почетав учења о Чистилишту
    • стр. 111
   • Учење о Чистилишту код схоластика
   • Чистилиштни огањ јест прави огањ
   • Поглед на схоластичко учење о Чистилишту
   • Разбор мјеста Макав. ХII, 43-46
    • стр. 116
   • Смисао мјеста из списа отаца, што се приводи у корист Чистил.
    • стр. 118
    • стр. 119
   • Шта кажу литургије о Чистилишту?
   • Шта кажу сабори о њему?
   • Смисао позивања на литургије и на саборе
   • Коментар тога декрета
    • стр. 124
   • Закључак о учењу о Чистилншту
  • О непорочном зачећу пресв. Дјеве.
   • Новштнна рим. учења о непорочном зачећу св. Дјеве
   • Була „Ineffabilis Deus“
   • Учење иравославно о зачећу св. Дјеве
    • стр. 129
   • Conccptio passiva
   • Борба скотиста са томистима о зачећу св. Дјеве
    • стр. 132
   • Була Пија IX „Ubi primum“
   • Одредба Тридент. сабора о зачећу св. Дјеве
   • Разбор мјеста — I Мојс. III, 15
    • стр. 136
    • стр. 137
   • Разбор мјеста — Лук. I, 28
   • Свети оци и учитељи цркве о зачећу св. Дјеве.
    • стр. 140
    • стр. 141
   • Оцјена позивања римљана на св. Писмо и на св. Предање
    • стр. 143
    • стр. 144
    • стр. 145
   • Литургичке књиге прав. цркве о зачећу св. Дјеве
    • стр. 147
   • Оцјена суђења кардинала Манинга
   • Gagarin и његово нозивање на авторитет Кијевске Академије
   • Gagarin и његово позивањс на прав. праздник 9 Децембра
   • Значај „universalis episcopatus cach.“у проглашењу новога догмата.
    • стр. 152
   • Newman о непорочноме зачећу
   • Закључав о рим. учењу о непорочном зачећу
  • О папи.
   • Поглед на казано
    • стр. 156
   • „Признајте папу и сјединење цркава је готово“
   • Важност говора о папи
   • Патриарх Антим на позив да дође у Рим на сабор
    • стр. 160
    • стр. 161
   • Учење православно о цркви
   • Учење православно о једнакости међу епископима
   • Конституција Ватиканскога сабора
   • Наш поглед на различите римокатолике
    • стр. 166
    • стр. 167
  • I. Власт папе у нераздјељеној цркви.
   • Данашње учење римско о папи
    • стр. 169
   • Св. Писмо о власти у цркви
    • стр. 171
    • стр. 172
   • Значај ап. Петра по св. Писму
    • стр. 174
   • Тумачење отаца мјеста — Мат. XVI, 18
    • стр. 176
    • стр. 177
    • стр. 178
    • стр. 179
    • стр. 180
    • стр. 181
    • стр. 182
    • стр. 183
    • стр. 184
    • стр. 185
   • Тумачење отаца мјеста — Лук. XXII, 32
    • стр. 187
    • стр. 188
    • стр. 189
   • Тумачење отаца мјеста — Јован XXI, 15-17
    • стр. 191
    • стр. 192
    • стр. 193
    • стр. 194
   • Мнење о томе, да ли је Петер икад у Риму био епнскоп
    • стр. 196
   • Првенство части римског епископа
    • стр. 198
    • стр. 199
   • До IV вјека нема спомена о томе првенству
   • Нагласак тога првенства на I вас. сабору
   • Спомен о томе првенству на II вас. сабору
   • Св. оци и учитељи цркве о рим. епископу
    • стр. 204
    • стр. 205
    • стр. 206
    • стр. 207
    • стр. 208
   • Васионски сабори и римски епископи
    • стр. 210
    • стр. 211
    • стр. 212
    • стр. 213
    • стр. 214
    • стр. 215
    • стр. 216
   • Римски епископи о својој власти
    • стр. 218
    • стр. 219
    • стр. 220
   • Право апелације нису уживали папе ван рим. патриархата
    • стр. 222
    • стр. 223
    • стр. 224
    • стр. 225
    • стр. 226
   • Учесће рим. епископа у рјешавању вјерских питања
    • стр. 228
    • стр. 229
    • стр. 230
   • Обћи закључак о власти рим. епископа у нераздјељеној цркви
    • стр. 232
    • стр. 233
    • стр. 234
  • II. Власт папе од Николе I до Евнија IV.
   • Поглед на власт папе у нераздјељеној цркви
   • Узпостављење западног римскога царства
   • Слика Николе I по кардиналу Ј Hergenrӧther
    • стр. 238
   • Псеудоисидорове Декретале
    • стр. 240
    • стр. 241
    • стр. 242
    • стр. 243
   • Легати Николе I у Цариграду поводом Фотија
   • Захтјеви Николе I на западнн дјео Царигр. патриархата
   • Сабор у Цариграду 861 год.
   • Никола I не признаје Фотија патриархом
   • Питање о Бугарекоj
   • На Царигр. сабору 867 год. Никола I бива одлучен од цркве
   • Пана због Бугарске прјети анатемом Игњатију
   • На сабору 879 год. био је узпостављен мир у цркви
   • Питање о Бугарској руши наново мир црквени
   • Разврат у Риму од IX до половине XI вјека
    • стр. 254
   • Лав IX
   • Григорије VII
   • Целибат свештенства
    • стр. 258
   • Decretum Gratiani
    • стр. 260
   • Новосковани исторички споменици
   • Инокентије III
   • Ab. Fleury-a упоређеке римске са православном црквом
    • стр. 264
   • Григорије IX
   • Gerson о паиству
   • Курија
   • Папа баца свој поглед на источну цркву
   • Михаил Керуларије
   • Сабор у Цариграду 1054 год.
   • Латински патриарх у Цариграду
   • Нокушај к подчинењу источ. цркве при Климеиту VI
   • Лионска унија
   • Посљедице унија
   • Покушај к подчинењу ист. цркве при Јовану ХХII
   • Анархија у папству
   • Константски сабор
   • Евгеније IV
   • Флорентијека унија
    • стр. 280
    • стр. 281
    • стр. 282
    • стр. 283
   • Важност декрета на западу
  • III. Власт папе од Евгенија IV до данас
   • Виклеф
   • Поглед на протестанство
   • Акт Нирнбергски „centum gravamina“
   • Климент VII
   • Тридентијски сабор
    • стр. 290
    • стр. 291
   • Була „Beneđictus Deus“
    • стр. 293
   • Бесједа Lainesi-а на Тридент. сабору
   • Орден Лојолин
   • Папска непогрјешивост
   • Кардинал Belarminus о непогрјешивости папе
   • Енциклика Пије IX од 9 Нов. 1846
   • Syllabus errorum
   • Коментар ХХХVIII тачке
   • Коментар LXXVII тачке
   • Коментар LXXX тачке Syllabus-а
   • Charta magna енглеска предаиа напом анатеми
   • Поглед правосл. поданика Аустрије на темељне законе
   • Пије IX зачиње мисао о васионском сабору
   • Проглашење догмата о папској непогрјешивости
   • Гласовање о непогрјешивости на Ватиканском сабору
   • Папски култ
   • Обћи закључак о папи
    • стр. 310
  • Кирил и Методије и римски папе
   • Значај Кирила и Методија у правосл. цркви
   • Одношај Рима к Кирилу и Методију у новије доба
    • стр. 313
   • Официјални и неофицијални споменици о Кирилу и Методију
   • Наше становишто у разбирању одношаја међу папама и Кирилом и Методијом
    • стр. 316
   • Поглед на одредбе пана еувремених Кирила и Методија
   • Политика папе Николе I
   • Посланица Адријана II слав. књажевима
   • Оригиналност ове посланице
   • Исповједање вјере свв. браће
   • Адријан II допушта слав. језик при цркв. службама
   • Борба латино-њем. прелата противу свв. браће
    • стр. 324
   • Дјелатност свв. браће у Моравској без знања папе
   • Папа поставља за епископа слав. цркве Методија
   • Смрт Кирила
   • Нови извори за историју Кирила и Методија
   • Гонења противу Методиjа
   • Методија туже папи
   • Папа забрањује слав. језик при црквеној служби
   • Папа пориче права Салцбурског архиепископа на Моравску
    • стр. 333
   • Безучастност папе у време гонења на Методија
    • стр. 335
   • Методије продужава служити слав. литургију и не обзирући се на папину забрану
   • Нове тужбе латино-њем. прелата на Методија
    • стр. 338
   • Методије у Риму
    • стр. 340
   • Учење Методија о исхођењу Духа св.
    • стр. 342
    • стр. 343
   • Папа допушта слав. језик при службама
   • Побуди који руководе папу да буде попустљив према Методију
   • Hergenrӧther о тим побудима
   • Папа поставља епископом Вихинга
    • стр. 348
   • Посланица Јована VIII Методију од 23 Марта 881
   • Методије руши све сношаје с Римом
   • Методије полази у Цариград
    • стр. 352
   • Смрт Методија
    • стр. 354
   • Папа Стефан VI
    • стр. 356
    • стр. 357
    • стр. 358
    • стр. 359
   • Папа предаје анатеми Методија и његову науку
   • Ученици Методијеви бивају прогнани
   • Одношај сљедећих папа к дјелу свв. браће
   • Анастасије библиотекар
    • стр. 364
    • стр. 365
   • Значај његове свједочбе о Фотију и свв. браћи
   • Постојана вјерпост свц. браће правосл. цркви
    • стр. 368
    • стр. 369
  • Закључак.
   • Поглед на правило за познавање вјереке истине
   • Правило за историчке истине
   • Вјерска сношљивост као услов међусобнога мира
    • стр. 373
  • Додатак
   • Адреса свештенства Котореке епархије преосвештеном Герасиму. Адресе преосвештеном Стефану далматинском свештенства протопрезвитерата:
    • стр. 378
   • Задарског
   • Скрадинског
    • стр. 381
   • Шибеничког
   • Книнског
    • стр. 384
    • стр. 385
   • Имоцког
    • стр. 387