Citation link:
Abstract:
Портрет на Г. Цонев - приятел на Стоян Аргиров.
 
Creator:
фотоателие ”Д. А. Карастоянов”
 
Created:
30.06. 1893
 
Spatial:
София, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Личен фонд „ Аргиров, Стоян Стоянов”
 
RightsHolder:
Университетска библиотека
 
Identifier:
F14008308220053
 
Subject:
портрет; ателие; 1890