Current View
Citation link:
Title:
Правото на информация : Автореферат / Десислава Данчева Спасова ; Науч. ръководител Евгени Танчев
 
Creator:
Ризова, Десислава Данчева; Танчев, Евгени Петров науч. ръководител
 
Date:
2016 [issued] 2016.
 
Description:
Кор. опис.; Възприетата форма на името на авт. е Десислава Данчева Ризова; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", науч. област 3. Социални, стопански и правни науки, проф. направление 3.6. Право, науч. спец. Конституционно право СУ "Св. Климент Охридски", Юридически фак., Кат. "Конституционноправни науки" 2016; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Право на информация България.
 
*** *** ***
 
001:
001151136
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Ризова, Десислава Данчева
 
245:
Правото на информация :| Автореферат /| Десислава Данчева Спасова ; Науч. ръководител Евгени Танчев
 
260:
София,| 2016.
 
300:
25 с. ;| 21 см.
 
347:
Текст и изображение| pdf| 526.9 KB
 
500:
Кор. опис.| Възприетата форма на името на авт. е Десислава Данчева Ризова
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", науч. област 3. Социални, стопански и правни науки, проф. направление 3.6. Право, науч. спец. Конституционно право| СУ "Св. Климент Охридски", Юридически фак., Кат. "Конституционноправни науки"| 2016
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Право на информация| България.
 
700:
Танчев, Евгени Петров| науч. ръководител