Current View
Citation link:
Title:
Отражение на идеологиите и политиките за езика върху езиковите и дискурсивни практики на малцинства в България и Франция : Автореферат / Мария Красимирова Миланова ; Науч. ръководител Георги Жечев, Сесил Каню.; Effets des politiques et des idéologies linguistiques sur les pratiques langagières et discursives des minorités en Bulgarie et en France Maria Milanova
 
Creator:
Миланова, Мария Красимирова; Milanova, Marija Krasimirova; Жечев, Георги Иванов науч. ръководител; Каню, Сесил науч. ръководител
 
Date:
2022 [issued] 2022.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат към дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 2.1 Филология "Социолингвистика на френски език" СУ "Св. Климент Охридски", Факултет по класически и нови филологии. Катедра "Романистика" 2022; Библиогр. с. 23-28; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2023
 
Subject:
Френски език социолингвистика
 
*** *** ***
 
001:
001205562
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Миланова, Мария Красимирова
 
245:
Отражение на идеологиите и политиките за езика върху езиковите и дискурсивни практики на малцинства в България и Франция :| Автореферат /| Мария Красимирова Миланова ; Науч. ръководител Георги Жечев, Сесил Каню.
 
246:
Effets des politiques et des idéologies linguistiques sur les pratiques langagières et discursives des minorités en Bulgarie et en France| Maria Milanova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 762.9 KB)
 
260:
София,| 2022.
 
300:
30 с. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат към дисертационен труд| за придобиване на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 2.1 Филология "Социолингвистика на френски език"| СУ "Св. Климент Охридски", Факултет по класически и нови филологии. Катедра "Романистика"| 2022
 
504:
Библиогр. с. 23-28
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2023
 
650:
Френски език| социолингвистика
 
700:
Milanova, Marija Krasimirova| Жечев, Георги Иванов| науч. ръководител| Каню, Сесил| науч. ръководител