Citation link:
 • Етнографско изследване на с. Враняк, Бело-Слатинско
  • Заглавна страница
  • Речник на характерната лексика
   • стр. 153
   • стр. 154
   • стр. 155
   • стр. 156
   • стр. 157
   • стр. 158
   • стр. 159
   • стр. 160
   • стр. 161
   • стр. 162
   • стр. 163
   • стр. 164