Current View
Citation link:
Title:
Нови аспекти на политиките за национална сигурност в контекста на експанзия на технологиите и киберпространството : Автореферат / Ангел Ковачев ; Рец. Александър Иванов Маринов, Йордан Стоянов Дойков.; Emerging aspects of national security policies with regard to technological development and expansion of cyberspace Angel Lyubomirov Kovachev
 
Creator:
Ковачев, Ангел Любомиров; Kovacev, Angel Ljubomirov; Маринов, Александър Иванов рец.; Дойков, Йордан Стоянов рец.
 
Date:
2021 [issued] 2021.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление 3.3. Полит. науки (Публична администрация) СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Публична администрация" 2021; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Национална сигурност.; Информационни и комуникационни технологии приложение в националната сигурност.
 
*** *** ***
 
001:
001189036
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Ковачев, Ангел Любомиров
 
245:
Нови аспекти на политиките за национална сигурност в контекста на експанзия на технологиите и киберпространството :| Автореферат /| Ангел Ковачев ; Рец. Александър Иванов Маринов, Йордан Стоянов Дойков.
 
246:
Emerging aspects of national security policies with regard to technological development and expansion of cyberspace| Angel Lyubomirov Kovachev
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 619.7 KB)
 
260:
София,| 2021.
 
300:
[50] с. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление 3.3. Полит. науки (Публична администрация)| СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Публична администрация"| 2021
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Национална сигурност.| Информационни и комуникационни технологии| приложение| в националната сигурност.
 
700:
Kovacev, Angel Ljubomirov| Маринов, Александър Иванов| рец.| Дойков, Йордан Стоянов| рец.