Current View
Citation link:
Title:
Прояви на вербална диспраксия и експресивен дисграматизъм при деца със специфично езиково нарушение : Автореферат / Деница Аннева Кръстева ; Науч. ръководител Нели Василева.; Symptoms of verbal dyspraxia and disgrammatism in children diagnosed with specific language impairment (sli) Denitsa Anneva Krasteva
 
Creator:
Кръстева, Деница Аннева; Krasteva, Denica Anneva; Василева, Нели Цветанова науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" в проф. направление 1.2. Педагогика, Спец. педагогика - Логопедия СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по начална и предучилищна педагогика, Кат."Спец. педагогика и логопедия" 2018; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Логопедия.; Говор разстройства корекция при децата.
 
*** *** ***
 
001:
001141025
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Кръстева, Деница Аннева
 
245:
Прояви на вербална диспраксия и експресивен дисграматизъм при деца със специфично езиково нарушение :| Автореферат /| Деница Аннева Кръстева ; Науч. ръководител Нели Василева.
 
246:
Symptoms of verbal dyspraxia and disgrammatism in children diagnosed with specific language impairment (sli)| Denitsa Anneva Krasteva
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.199 MB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
63 с. :| с ил., сх., диагр. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" в проф. направление 1.2. Педагогика, Спец. педагогика - Логопедия| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по начална и предучилищна педагогика, Кат."Спец. педагогика и логопедия"| 2018
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Логопедия.| Говор| разстройства| корекция| при децата.
 
700:
Krasteva, Denica Anneva| Василева, Нели Цветанова| науч. ръководител