Citation link:
 • Българската библиотечно-информационна асоциация - опора и надежда за професионалистите : (Мястото на асоциацията в библиотечно-информационната политика в България) / Александър Димчев
  • Начална страница
   • стр. 5
   • стр. 6
   • стр. 7
   • стр. 8
   • стр. 9
   • стр. 10
   • стр. 11