Citation link:
  • България в миналото : (Страници из бългaрската културна история) /Д. Мишев ; [С предг. от авт.].
    • Заглавна страница с дарствен надпис от автора