Citation link:
  • Нови известия за черковното ведомсто на Видинската и Софийската епархия през първите години на тяхното завладяване от турците / Георги Д. Баласчев.