Citation link:
 • Етнографско изследване на с. Мадара, Шуменско
  • заглавна страница
   • стр. 20
   • стр. 21
   • стр. 22
   • стр. 23