Current View
Citation link:
Title:
Годишник на Софийския университет. Биолого-геолого-географски факултет. Книга 1 - Биология (Ботаника) : Т. 56.; Annuaire de l'Universite de Sofia. Faculte de biologie, geologie et geographie. Livre 1 - Biologie (Botanique)
 
Date:
1963 [issued] 1963 [за 1961/62].
 
Description:
Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
*** *** ***
 
001:
001055838
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
245:
Годишник на Софийския университет. Биолого-геолого-географски факултет. Книга 1 - Биология (Ботаника) :| Т. 56.
 
246:
Annuaire de l'Universite de Sofia. Faculte de biologie, geologie et geographie. Livre 1 - Biologie (Botanique)
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 89.83 MB)
 
260:
1963 [за 1961/62].
 
300:
162 с.
 
506:
Дигиталният обект е предазначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022