Current View
Citation link:
Title:
Изучаване на свойствата на силно-взаимодействащи частици в модела Намбу и Йона-Лазинио Автореферат / Момчил Николаев Найденов ; Науч. ръководител Михаил Чижов.
 
Creator:
Найденов, Момчил Николаев; Чижов, Михаил Владимиров науч. ръководител
 
Date:
2020 [issued] 2020.
 
Description:
Автореферат на дисертация за получаване на образователната и научна степен "доктор" [по] професионално направление 4.1 Физически науки (Физика на елементарните частици и високите енергии) Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет, Катедра Атомна физика 2020; Библиогр. с. 20-22; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2023
 
Subject:
Атомна физика
 
*** *** ***
 
001:
001209248
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Найденов, Момчил Николаев
 
245:
Изучаване на свойствата на силно-взаимодействащи частици в модела Намбу и Йона-Лазинио| Автореферат /| Момчил Николаев Найденов ; Науч. ръководител Михаил Чижов.
 
260:
София,| 2020.
 
300:
1 онлайн ресурс (22 с.).
 
347:
Текстов файл| pdf| 355 KB
 
502:
Автореферат на дисертация| за получаване на образователната и научна степен "доктор" [по] професионално направление 4.1 Физически науки (Физика на елементарните частици и високите енергии)| Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет, Катедра Атомна физика| 2020
 
504:
Библиогр. с. 20-22
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2023
 
650:
Атомна физика
 
700:
Чижов, Михаил Владимиров| науч. ръководител