Current View
Citation link:
Title:
Езотеричното "християнство" в съвременна България - предизвикателство пред Църквата : Автореферат / Димитър Русев Русев ; Науч. ръководител Клара Тонева ; Рец. Нина Димитрова, Димо Пенков.; Esoteric “Christianity” in modern Bulgaria – a challenge to the church Dimitar Rusev Rusev
 
Creator:
Русев, Димитър Русев; Rusev, Dimitar Rusev; Стаматова, Клара Асенова науч. ръководител; Димитрова, Нина Иванова рец.; Пенков, Димо Кръстев рец.
 
Date:
2021 [issued] 2021.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и науч. степен "Доктор", проф. направление 2.4. "Религия и теология", науч. спец.: Нехристиянски религиозни учения СУ "Св. Климент Охридски", Богословски фак., Кат. по Систематическо богословие 2021; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Християнство и суеверия България.; Теософия.
 
*** *** ***
 
001:
001187183
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Русев, Димитър Русев
 
245:
Езотеричното "християнство" в съвременна България - предизвикателство пред Църквата :| Автореферат /| Димитър Русев Русев ; Науч. ръководител Клара Тонева ; Рец. Нина Димитрова, Димо Пенков.
 
246:
Esoteric “Christianity” in modern Bulgaria – a challenge to the church| Dimitar Rusev Rusev
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 522.1 KB)
 
260:
София,| 2021.
 
300:
34 л. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователната и науч. степен "Доктор", проф. направление 2.4. "Религия и теология", науч. спец.: Нехристиянски религиозни учения| СУ "Св. Климент Охридски", Богословски фак., Кат. по Систематическо богословие| 2021
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Християнство и суеверия| България.| Теософия.
 
700:
Rusev, Dimitar Rusev| Стаматова, Клара Асенова| науч. ръководител| Димитрова, Нина Иванова| рец.| Пенков, Димо Кръстев| рец.