Current View
Citation link:
Title:
Конклузивът в съвременния български език : Автореферат / Михаела Москова ; Науч. ръководител Красимира Алексова ; Рец. Петя Осенова, Стоян Буров.; The conclusive in contemporary bulgarian Mihaela Dimitrova Moskova
 
Creator:
Mоскова, Михаела Димитрова; Moskova, Mihaela Dimitrova; Алексова, Красимира Славчева науч. ръководител; Осенова, Петя Начева рец.; Буров, Стоян Панайотов рец.
 
Date:
2021 [issued] 2021.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на науч. и образователна степен "доктор", проф. направление 2.1. Филология, науч. спец. Бълг. ез. СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по слав. филологии, Кат. по бълг. ез. 2021; Библиогр. с. 41-51; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Български език глаголи
 
*** *** ***
 
001:
001196589
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Mоскова, Михаела Димитрова
 
245:
Конклузивът в съвременния български език :| Автореферат /| Михаела Москова ; Науч. ръководител Красимира Алексова ; Рец. Петя Осенова, Стоян Буров.
 
246:
The conclusive in contemporary bulgarian| Mihaela Dimitrova Moskova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 620.5 KB)
 
260:
София,| 2021.
 
300:
51 с. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на науч. и образователна степен "доктор", проф. направление 2.1. Филология, науч. спец. Бълг. ез.| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по слав. филологии, Кат. по бълг. ез.| 2021
 
504:
Библиогр. с. 41-51
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Български език| глаголи
 
700:
Moskova, Mihaela Dimitrova| Алексова, Красимира Славчева| науч. ръководител| Осенова, Петя Начева| рец.| Буров, Стоян Панайотов| рец.