Current View
Citation link:
Title:
Годишник на Софийския университет "Климент Охридски", Факултет по славянски филологии. Книга 1 : Т. 72.; Annuaire de l'universite de Sofia "Kliment Ohridski". Faculte des philologies slaves
 
Creator:
Дуриданов, Иван Василев ред.; Германов, Георги Димитров ред.; Авджиев, Желю Димов ред.; Иванчев, Светомир Тодоров ред.
 
Date:
1982 [issued] 1982 [за 1979].
 
Description:
Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2023
 
*** *** ***
 
001:
001200135
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
245:
Годишник на Софийския университет "Климент Охридски", Факултет по славянски филологии. Книга 1 :| Т. 72.
 
246:
Annuaire de l'universite de Sofia "Kliment Ohridski". Faculte des philologies slaves
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 56 MB)
 
260:
1982 [за 1979].
 
300:
94 с.
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2023
 
700:
Дуриданов, Иван Василев| ред.| Германов, Георги Димитров| ред.| Авджиев, Желю Димов| ред.| Иванчев, Светомир Тодоров| ред.