Citation link:
  • Върху душевната работа / От Емил Крепелин ; Прев. от нем. Ст. Донев.