Citation link:
  • Тиквешки ръкопис или сборник от апокрифни сказания, легенди, повести и пр. / Н. А. Начов.