Citation link:
  • Сборник от народни старини : Кн. 3. Български народни приказки и вярвания