Current View
Citation link:
Title:
Молекулно моделиране на компоненти за пост-литиевойонни батерии : Автереферат / Христо Георгиев Рашеев ; Науч. ръководители Аля Таджер, Радостина Стоянова ; Рец. Наташа Средкова Трендафилова, Силвия Емилова Ангелова.; Molecular modelling of components for post-lithium-ion batteries Hristo Georgiev Rasheev ; Supervisors Alia Tadjer, Radostina Stoyanova
 
Creator:
Рашеев, Христо Георгиев; Таджер, Аля Витали науч. ръководител; Стоянова, Радостина Константинова науч. ръководител; Трендафилова, Наташа Средкова рец.; Ангелова, Силвия Емилова рец.; Raseev, Hristo Georgiev; Tadzer, Alja Vitali supervisor; Stojanova, Radostina Konstantinova supervisor
 
Date:
2022 [issued] 2022.
 
Description:
Кор. опис.; Автереферат на дисертация за присъждане на науч. и образователна степен "доктор", проф. направление 4.2. Хим. науки, докторантска прогр. Теоретична химия (Изчислителна химия) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по химия и фармация, Кат. Физикохимия 2022; Библиогр. с. 32, 32; Автореф. на англ. ез. отпеч. на обратната страна на изд. със самостоятелна загл. с. и паг.; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Физикохимия
 
*** *** ***
 
001:
001195022
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Рашеев, Христо Георгиев
 
245:
Молекулно моделиране на компоненти за пост-литиевойонни батерии :| Автереферат /| Христо Георгиев Рашеев ; Науч. ръководители Аля Таджер, Радостина Стоянова ; Рец. Наташа Средкова Трендафилова, Силвия Емилова Ангелова.
 
246:
Molecular modelling of components for post-lithium-ion batteries| Hristo Georgiev Rasheev ; Supervisors Alia Tadjer, Radostina Stoyanova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 3.339 MB)
 
260:
София,| 2022.
 
300:
33, 33 с. :| с цв. ил. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автереферат на дисертация| за присъждане на науч. и образователна степен "доктор", проф. направление 4.2. Хим. науки, докторантска прогр. Теоретична химия (Изчислителна химия)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по химия и фармация, Кат. Физикохимия| 2022
 
504:
Библиогр. с. 32, 32
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
515:
Автореф. на англ. ез. отпеч. на обратната страна на изд. със самостоятелна загл. с. и паг.
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Физикохимия
 
700:
Таджер, Аля Витали| науч. ръководител| Стоянова, Радостина Константинова| науч. ръководител| Трендафилова, Наташа Средкова| рец.| Ангелова, Силвия Емилова| рец.| Raseev, Hristo Georgiev| Tadzer, Alja Vitali| supervisor| Stojanova, Radostina Konstantinova| supervisor