Current View
Citation link:
Title:
Оценяване на качеството на социални услуги от резидентен тип за деца Автореферат / Дашенка Вънчева Кралева ; Науч. ръководител Росица Симеонова.
 
Creator:
Кралева, Дашенка Вънчева; Симеонова, Росица науч. ръководител
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 3.4. Социални дейности (Организация и управление на социалната работа) Софийски университет "Св. Климент Охридски", Факултет по педагогика Катедра "Социална работа" 2019; Библиогр. с. 78-87; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2023
 
Subject:
Социална работа юноши
 
*** *** ***
 
001:
001208758
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Кралева, Дашенка Вънчева
 
245:
Оценяване на качеството на социални услуги от резидентен тип за деца| Автореферат /| Дашенка Вънчева Кралева ; Науч. ръководител Росица Симеонова.
 
260:
София,| 2019.
 
300:
1 онлайн ресурс (89 с.) :| с табл.
 
347:
текстов файл| pdf| 686 KB
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 3.4. Социални дейности (Организация и управление на социалната работа)| Софийски университет "Св. Климент Охридски", Факултет по педагогика Катедра "Социална работа"| 2019
 
504:
Библиогр. с. 78-87
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2023
 
650:
Социална работа| юноши
 
700:
Симеонова, Росица| науч. ръководител