Current View
Citation link:
Title:
Демографско развитие - институционални и медийни конфликти : Автореферат / Ивелина Георгиева Георгиева ; Науч. ръководител Луливера Кръстева ; Рец. Мария Попова, Саша Владимирова Тодорова.; Demographic development - institutional and media conflicts Ivelina Georgieva Georgieva
 
Creator:
Георгиева, Ивелина Георгиева; Georgieva, Ivelina Georgieva; Кръстева, Луливера Делчева науч. ръководител; Попова, Мария Александрова рец.; Тодорова, Саша Владимирова рец.
 
Date:
2022 [issued] 2022.
 
Coverage:
България население [spatial]
 
Description:
Кор. опис.; Пълното име на науч. ръководител е Луливера Делчева Кръстева-Стоянова; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 3.5. Обществени комуникации и информ. науки (Медии и комуникации – Вътрешна политика и медии) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "История и теория на журналистиката" 2022; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Средства за масова информация влияние
 
*** *** ***
 
001:
001199864
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Георгиева, Ивелина Георгиева
 
245:
Демографско развитие - институционални и медийни конфликти :| Автореферат /| Ивелина Георгиева Георгиева ; Науч. ръководител Луливера Кръстева ; Рец. Мария Попова, Саша Владимирова Тодорова.
 
246:
Demographic development - institutional and media conflicts| Ivelina Georgieva Georgieva
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 846.2 KB)
 
260:
София,| 2022.
 
300:
35 л. :| с табл. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.| Пълното име на науч. ръководител е Луливера Делчева Кръстева-Стоянова
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 3.5. Обществени комуникации и информ. науки (Медии и комуникации – Вътрешна политика и медии)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "История и теория на журналистиката"| 2022
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Средства за масова информация| влияние
 
651:
България| население
 
700:
Georgieva, Ivelina Georgieva| Кръстева, Луливера Делчева| науч. ръководител| Попова, Мария Александрова| рец.| Тодорова, Саша Владимирова| рец.