Current View
Citation link:
Title:
Медийно отразяване на ключови етапи от евроатлантическата интеграция на държавите от Западните Балкани (1999-2018 г.) в сайтовете на БНР, Дойче веле и Би Би Си : Автореферат / Десислава Викторова Сотирова ; Науч. ръководител Мария Нейкова ; Рец. Илиана Павлова Колева, Мария Александрова Попова.; Media coverage of key stages of the euro-atlantic integration of the Western Balkan countries (1999 – 2018) on the websites of the BNR, Deutsche Welle and the BBC Desislava Viktorova Sotirova
 
Creator:
Сотирова, Десислава Викторова; Sotirova, Desislava Viktorova; Нейкова, Мария Стефанова науч. ръководител; Павлова, Илиана рец.; Попова, Мария Александрова рец.
 
Date:
2021 [issued] 2021.
 
Coverage:
Балкански полуостров външна политика в средствата за масова информация. Европа. [spatial]
 
Description:
Кор. опис.; Възприетата форма на името на рец. Илиана Павлова Колева е Илиана Павлова; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 3.5. Обществени комуникации и информ. науки (Журналистика - Междунар. журналистика) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "История и теория на журналистиката" 2021; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
*** *** ***
 
001:
001192180
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Сотирова, Десислава Викторова
 
245:
Медийно отразяване на ключови етапи от евроатлантическата интеграция на държавите от Западните Балкани (1999-2018 г.) в сайтовете на БНР, Дойче веле и Би Би Си :| Автореферат /| Десислава Викторова Сотирова ; Науч. ръководител Мария Нейкова ; Рец. Илиана Павлова Колева, Мария Александрова Попова.
 
246:
Media coverage of key stages of the euro-atlantic integration of the Western Balkan countries (1999 – 2018) on the websites of the BNR, Deutsche Welle and the BBC| Desislava Viktorova Sotirova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 979.9 KB)
 
260:
София,| 2021.
 
300:
35 с. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.| Възприетата форма на името на рец. Илиана Павлова Колева е Илиана Павлова
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 3.5. Обществени комуникации и информ. науки (Журналистика - Междунар. журналистика)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "История и теория на журналистиката"| 2021
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
651:
Балкански полуостров| външна политика| в средствата за масова информация.| Европа.
 
700:
Sotirova, Desislava Viktorova| Нейкова, Мария Стефанова| науч. ръководител| Павлова, Илиана| рец.| Попова, Мария Александрова| рец.