Citation link:
 • Конференциите "София-GLOBENET" 2000-2008 г., или как глобалният свят ставаше все по-малък / Александър Димчев
  • Вместо предговор
   • стр. 95
   • стр. 96
  • "GLOBENET - София 2000-2008"
   • стр. 98
   • стр. 99
   • стр. 100
  • "Библиотеките в епохата на Интернет" София - 8-10 ноември 2000 г.
   • стр. 102
   • стр. 103
   • стр. 104
   • стр. 105
   • стр. 106
   • стр. 107
   • стр. 108
   • "Библиотеките, гражданското общество и социалното развитие" София 14-16 ноември 2002 г.
   • стр. 110
   • стр. 111
   • стр. 112
   • стр. 113
   • стр. 114
  • "Библиотеки, глобализация, коопериране" софия 2-5 ноември 2004 г.
   • стр. 116
   • стр. 117
   • стр. 118
   • стр. 119
   • стр. 120
   • стр. 121
   • стр. 122
   • стр. 123
   • стр. 124
   • стр. 125
   • стр. 126
  • "Глобализация, дигитализация, достъп и опазване на културното наследство" София 8-10 ноември 2006 г.
   • стр. 128
   • стр. 129
   • стр. 130
   • стр. 131
   • стр. 132
   • стр. 133
   • стр. 134
  • "Глобализация и управление на информационните ресурси" София 12-14 ноември 2008 г.
   • стр. 136
   • стр. 137
   • стр. 138
   • стр. 139
   • стр. 140
   • стр. 141
  • Спонсори на конференциите
  • Сборници от конференциите GLOBENET 2000-2008 г.
  • Културна програма на участниците
   • стр. 145
   • стр. 146
  • Някои резултати и поуки от конференциите "GLOBENET 2000-2008"
  • Бележки
   • стр. 149
   • стр. 150