Citation link:
  • Югозападната школа в българската стенопис през XIII и XIV в. / А. Протич.