Citation link:
 • Етнографско изследване на село Батановци, Радомирско
  • Заглавна страница
  • Речник на характерната лексика
   • стр. 145
   • стр. 146
   • стр. 147
   • стр. 148
   • стр. 149
   • стр. 150
   • стр. 151
   • стр. 152
   • стр. 153
   • стр. 154