Citation link:
 • Етнографско изследване на село Дълбок дол, Троянско
  • Заглавна страница
  • Речник на характерната лексика
   • стр. 281
   • стр. 282
   • стр. 283
   • стр. 284
   • стр. 285
   • стр. 286
   • стр. 287
   • стр. 288
   • стр. 289
   • стр. 290
   • стр. 291
   • стр. 292
   • стр. 293
   • стр. 295
   • стр. 296
   • стр. 297