Citation link:
  • Сведения за българите в по-стари чужди съчинения