Current View
Citation link:
Title:
Изграждане на положително отношение към математиката при 5-7-годишни деца със и без лека интелектуална недостатъчност : Автореферат / Йоанна Евтимиос Статопулу ; Науч. ръководител Розалина Енгелс-Критидис ; Рец. Габриела Николова Кирова, Снежана Христова Николова.; Building positive attitude towards Mathematics in 5 to 7 year-olds children with and without mild intellectual disability Ioanna Efthymios Stathopoulou
 
Creator:
Статопулу, Йоанна Евтимиос; Stathopoulou, Ioanna Efthymios; Енгелс, Розалина Пламенова науч. ръководител; Кирова, Габриела Николова рец.; Николова, Снежана Христова рец.
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 1.2. Педагогика (Предучилищна педагогика) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по науки за образованието и изкуствата, Кат. "Предучилищна и медийна педагогика" 2019; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Предучилищно възпитание.; Деца, умствено изостанали и бавноразвиващи се.; Детски градини учебно-възпитателна работа смятане.
 
*** *** ***
 
001:
001189933
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Статопулу, Йоанна Евтимиос
 
245:
Изграждане на положително отношение към математиката при 5-7-годишни деца със и без лека интелектуална недостатъчност :| Автореферат /| Йоанна Евтимиос Статопулу ; Науч. ръководител Розалина Енгелс-Критидис ; Рец. Габриела Николова Кирова, Снежана Христова Николова.
 
246:
Building positive attitude towards Mathematics in 5 to 7 year-olds children with and without mild intellectual disability| Ioanna Efthymios Stathopoulou
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.842 MB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
62 с. :| с табл., диагр. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 1.2. Педагогика (Предучилищна педагогика)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по науки за образованието и изкуствата, Кат. "Предучилищна и медийна педагогика"| 2019
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Предучилищно възпитание.| Деца, умствено изостанали и бавноразвиващи се.| Детски градини| учебно-възпитателна работа| смятане.
 
700:
Stathopoulou, Ioanna Efthymios| Енгелс, Розалина Пламенова| науч. ръководител| Кирова, Габриела Николова| рец.| Николова, Снежана Христова| рец.