Citation link:
 • Етнографско изследване на с. Яребична, Варненско
  • Заглавна страница
  • Речник на характерната лексика
   • стр. 315
   • стр. 316
   • стр. 317
   • стр. 318
   • стр. 319
   • стр. 320
   • стр. 321
   • стр. I
   • стр. II
   • стр. III
   • стр. IV
   • стр. V
   • стр. VI
   • стр. VII
   • стр. VIII
   • стр. IX
   • стр. X