Citation link:
Abstract:
Елисавета - сестра на Стоян Аргиров (от ляво).
 
Creator:
фотоателие ”В.Велебни”
 
Created:
01.09.1902 г.
 
Spatial:
Пловдив, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Личен фонд ”Аргиров, Стоян Стоянов”
 
RightsHolder:
Университетска библиотека
 
Identifier:
F14008308220115
 
Subject:
1900; портрет