Citation link:
  • Към биографията на Георги С. Раковски / П. Ников.