Current View
Citation link:
Title:
Музикално-интегративни функции на системата на методите на обучение : Автореферат / Ралица Емилова Димитрова ; Науч. ръководител Адриан Георгиев.; Musically integrative functions of the training system Ralitsa Emilova Dimitrova
 
Creator:
Димитрова, Ралица Емилова; Dimitrova, Ralica Emilova; Георгиев, Адриан Георгиев науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" в област на висше образование 1. пед. науки по направление 1.3 Педагогика на обучението (Методика на обучението по музика) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по начална и предучилищна педагогика, Кат. Музика 2018; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Музика методика на преподаването за средни общообразователни училища.
 
*** *** ***
 
001:
001141022
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Димитрова, Ралица Емилова
 
245:
Музикално-интегративни функции на системата на методите на обучение :| Автореферат /| Ралица Емилова Димитрова ; Науч. ръководител Адриан Георгиев.
 
246:
Musically integrative functions of the training system| Ralitsa Emilova Dimitrova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.012 MB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
24 с. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" в област на висше образование 1. пед. науки по направление 1.3 Педагогика на обучението (Методика на обучението по музика)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по начална и предучилищна педагогика, Кат. Музика| 2018
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Музика| методика на преподаването| за средни общообразователни училища.
 
700:
Dimitrova, Ralica Emilova| Георгиев, Адриан Георгиев| науч. ръководител