Citation link:
 • Философски миниатюри и фрагменти / Исак Паси.
  • Предна корица
   • Предзаглавна страница
  • Заглавна страница
   • Гръб заглавна страница
  • Предговор
   • стр. 6
   • стр. 7
   • стр. 8
  • Философски миниатюри
   • стр. 10
  • I. Защо разумът има нужда от онова, което му е най-трудно да разбере?
   • стр. 12
   • стр. 13
  • II. Пледоария за дявола
   • стр. 15
   • стр. 16
   • стр. 17
  • III. Апология на змията
  • IV. Опит за реабилитация на Янус
   • стр. 20
  • V. Към загадките на човешката природа!
   • стр. 22
   • стр. 23
  • VI. Сцила и Харибда
  • VII. Има ли съдба?
   • стр. 26
   • стр. 27
  • VIII. Благото на народа
   • стр. 29
   • стр. 30
   • стр. 31
   • стр. 32
  • IX. А било е и така...
  • X. Добро и зло, зло и добро!
  • XI. Сън ли е животът?
   • стр. 36
   • стр. 37
   • стр. 38
  • XII. Право на избор
   • стр. 40
   • стр. 41
   • стр. 42
   • стр. 43
  • XIII. Оставете ме да не зная!
   • стр. 45
   • стр. 46
  • XIV. Шекспир и обувките
   • стр. 48
   • стр. 49
  • XV. За радостта от незнанието!
  • XVI. Импровизация върху цифрата седем
   • стр. 52
  • XVII. Самотата като общуване
  • XVIII. Егоизмът като алтруизъм
  • XIX. По-добре никога, отколкото късно
   • стр. 56
  • XX. Навик ли е природата?
   • стр. 58
   • стр. 59
  • XXI. Към познанието водят много пътища...
  • XXII. Любопитството
   • стр. 62
   • стр. 63
   • стр. 64
  • XXIII. А невинаги който търси - ще намери!
   • стр. 66
  • XXIV. И без илюзии не може...
   • стр. 68
  • XXV. За поговорката Бог отлага, но ие забравя!
  • XXVI. За разумния консерватизъм...
   • стр. 71
   • стр. 72
  • XXVII. Но и за радостта от първооткривателството...
  • XXVIII. Не всяка компенсация компенсира
  • XXIX. А къде са десетилетията?
   • стр. 76
  • XXX. Хитър ли е разумът?
   • стр. 78
   • стр. 79
  • XXXI. Истината ли е за човека или човекът е за истината?
   • стр. 81
   • стр. 82
  • XXXII. Свободата - употреба и злоупотреба
  • XXXIII. Пак за свободата!
   • стр. 85
   • стр. 86
   • стр. 87
  • XXXIV. И пак за свободата...
   • стр. 89
  • XXXV. Още един парадокс на свободата!
  • XXXVI. Топос и философия
   • стр. 92
   • стр. 93
   • стр. 94
   • стр. 95
   • стр. 96
   • стр. 97
   • стр. 98
   • стр. 99
   • стр. 100
  • XXXVII. Една сутрин в Ефес
   • стр. 102
   • стр. 103
  • XXXVIII. Акрополът в мене
   • стр. 105
   • стр. 106
   • стр. 107
   • стр. 108
   • стр. 109
   • стр. 110
   • стр. 111
   • стр. 112
  • XXXIX. Испания в мене
   • стр. 114
   • стр. 115
   • стр. 116
   • стр. 117
   • стр. 118
  • XL. Един следобед във Витенберг
   • стр. 120
   • стр. 121
   • стр. 122
  • XLI. Всичко си има време, време има за всяка работа...
   • стр. 124
   • стр. 125
   • стр. 126
  • XLII. Пловдив като духовна форма на живот
   • стр. 128
   • стр. 129
  • XLIII. Американски импресии
   • стр. 131
   • стр. 132
   • стр. 133
   • стр. 134
   • стр. 135
   • стр. 136
   • стр. 137
   • стр. 138
   • стр. 139
  • XLIV. Философия и изкуство
   • стр. 141
   • стр. 142
   • стр. 143
   • стр. 144
   • стр. 145
  • XLV. Антиномии (фрагменти за творческия процес)
   • стр. 147
   • стр. 148
   • стр. 149
   • стр. 150
   • стр. 151
   • стр. 152
   • стр. 153
  • XLVI. Времето
  • XLVII. „Духът съм аз, що вечно отрицава!“
   • стр. 156
   • стр. 157
  • XLVIII. Смях през сълзи и сълзи през смях
   • стр. 159
  • XLIX. За оплакващите се
  • L. Само да е извън света!
   • стр. 162
  • LI. Още за Едиповш комплекс
   • стр. 164
  • LII. Мотивът за братството
   • стр. 166
   • стр. 167
   • стр. 168
   • стр. 169
  • LIII. Locus minoris resistentiae
   • стр. 171
   • стр. 172
   • стр. 173
  • LIV. Кръстопът на мита и живота (Размишления върху Хамлет, Фауст, Дон Кихот и Дон Хуан)
   • стр. 175
   • стр. 176
   • стр. 177
   • стр. 178
   • стр. 179
   • стр. 180
   • стр. 181
  • LV. Философската грешка на Фауст
   • стр. 183
   • стр. 184
   • стр. 185
  • LVI. За автобиографиите
   • стр. 187
  • LVII. Телесната пълнота като естетическа характеристика
   • стр. 189
   • стр. 190
   • стр. 191
   • стр. 192
   • стр. 193
  • LVIII.Апотеоз на виното! (От един въздържател)
   • стр. 195
   • стр. 196
   • стр. 197
   • стр. 198
   • стр. 199
  • LIX. Пирът
   • стр. 201
   • стр. 202
  • LX. Книгите имат своя съдба
   • стр. 204
  • LXI. И думите имат своя съдба!
   • стр. 206
   • стр. 207
  • LXII. А без метафори не може...
   • стр. 209
   • стр. 210
  • LXIII. Фридрих Ницше и уроците на Диоген Лаерций
  • LXIV. Синоними, ама не чак дотам!
  • LXV. Собствената сила на думите
   • стр. 214
  • LXVI. „Аркадий, не говори красиво!“
   • стр. 216
  • Философски фрагменти (1-66)
   • стр. 218
   • стр. 219
   • стр. 220
   • стр. 221
   • стр. 222
   • стр. 223
   • стр. 224
   • стр. 225
   • стр. 226
   • стр. 227
   • стр. 228
   • стр. 229
   • стр. 230
   • стр. 231
   • стр. 232
   • стр. 233
   • стр. 234
   • стр. 235
   • стр. 236
   • стр. 237
   • стр. 238
   • стр. 239
   • стр. 240
   • стр. 241
   • стр. 242
   • стр. 243
   • стр. 244
   • стр. 245
   • стр. 246
   • стр. 247
   • стр. 248
   • стр. 249
   • стр. 250
   • стр. 251
   • стр. 252
   • стр. 253
   • стр. 254
   • стр. 255
   • стр. 256
  • Показалец на имената
   • стр. 258
   • стр. 259
   • стр. 260
  • Съдържание
   • стр. 262
   • стр. 263
   • стр. 264
  • Задна корица