Citation link:
  • Изкуство, театър, литература : Студии и критика /Андрей Димитров Протич.
    • Заглавна страница с дарствен надпис от автора