Citation link:
  • Очерки и бележки по учебното дело /От Ив. Пѣев-Плачков.
    • Заглавна страница дарствен надпис от автора