Citation link:
  • Кратко описание на Панагюрското въстание, провъзгласено на 20-и априлий 1876 година, и на по-важните събития след него в турското царство, додето се освободи градът Панагюрище от турското владение, на 31 декември 1877 год.