Citation link:
  • Аксиомите в геометрията : Трактат по теорията на успоредните линии