Citation link:
  • Родна китка : Отбор народни песни /Избрал и наредил Б. Цонев ; [С предг. от Б. Цонев].
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев